Divadelná komédia s tlmočením

Divadlo Nová scéna uvedie dnes, 15. apríla 2021 o 20:00 hod. špeciálne predstavenie komédie Aj muži majú svoje dni pre nepočujúcich, ktoré bude tlmočené do posunkového jazyka. Pôjde o záznam inscenácie, ktorá mala v tejto netradičnej forme premiéru pred divákmi v divadelnej sále 24. novembra 2020. Online záznam umožní sledovať komédiu nepočujúcim i počujúcim divákom na celom Slovensku.

Umeleckému tlmočeniu divadelného predstavenia predchádzala niekoľkomesačná príprava. Tlmočníci museli text komédie najskôr previesť do posunkového jazyka a potom ho naskúšať bez reálnych hercov. Každý zo štyroch hercov mal svojho tlmočníka, ktorý doslova hral jeho postavu v posunkovom jazyku. S výrazom, náladou, gestikuláciou, mimikou. Takýmto spôsobom umelecky tlmočené živé divadelné predstavenie malo mimoriadny ohlas u nepočujúcich ale aj počujúcich divákov.

Aby mali rovnako kvalitný zážitok z tlmočenia aj nepočujúci diváci z online záznamu, bolo potrebné, aby sa tlmočníci stretli ešte raz a zahrali si predstavenie aj bez divákov. Podľa tlmočníčky Barbary Randuškovej, to bola pre nich poriadna výzva.

Dodatočné tlmočenie bez divákov bola pre nás opäť nová skúsenosť a za mňa aj náročnejšia. Keď máme pred sebou v hľadisku Nepočujúcich divákov, cítime spätnú väzbu, dodáva nám to energiu a ani nevieme, ako rýchlo nám to prejde. Tlmočiť pred prázdnym hľadiskom si vyžadovalo oveľa väčšie sústredenie, aby sme zostali naladení v takej atmosfére, aby na nás nebolo poznať, že sme tam len sami štyria a predstavenie počujeme iba z reproduktorov. Verím však, že si takúto online formu predstavenia užijú rovnako počujúci ako Nepočujúci diváci, hovorí tlmočníčka. Divadelné predstavenie, tlmočené do posunkového jazyka, uviedlo Divadlo Nová scéna vo svojej histórii vôbec po prvýkrát. Táto výnimočná udalosť spojila dva svety – počujúcich aj nepočujúcich divákov.