Baroková noblesa v Klariskách

Už v týchto dňoch finišujú prípravy na septembrový kultúrny bonbón bratislavských podujatí – barokové predstavenie od J. A. Hasseho, Marc’Antonio e Cleopatra. Ide o jedinečný projekt, serenádu pre dva hlasy, krehký príbeh lásky. K tomu dve krásne speváčky Maria TaytakovaSoňa Benková, no o program na 7. september 2024 máte postarané. Kukni na to! je mediálnym partnerom tohto podujatia a preto nás zaujímalo všetko okolo tohto výnimočného predstavenia.

Prečo ste siahli práve po tomto titule?
Maria Taytakova, postava Kleopatry, ideová koncepcia
: Predstavenie sa volá Príbeh lásky ožíva. Uvedieme na ňom serenádu pre dva hlasy Marc’Antonio e Cleopatra od skladateľa Johanna Adolfa Hasseho. Po tomto titule sme siahli z viacerých dôvodov. V prvom rade ide o slávny príbeh. Serenáda líči milostný vzťah medzi egyptskou kráľovnou Kleopatrou a rímskym vojvodcom Marcom Antoniom. Antonius bol oslnený zrelou Kleopatrinou krásou i leskom jej dvora. Poľahky prepadol aj jej mocenským ambíciám na vybudovanie novej svetovej ríše s centrom v Egypte. Ich plány však nevyšli a po porážke Octavianom obaja nešťastní milenci  spáchali samovraždu. Hasseho serenáda vznikla v roku 1725 a bola uvedená na šľachtickom dvore neďaleko Neapola. Vtedajšie publikum milovalo slávne staroveké príbehy. Premiéra zožala mimoriadny úspech a dielo sa v krátkej dobe stalo doslova európskym hitom. V roku 2025 si budeme pripomínať jeho tristoročnicu.

Zavážilo pri výbere aj meno hudobného skladateľa?
Maria
: Určite áno. Johann Adolf Hasse (1699 – 1783) síce v súčasnosti nepatrí medzi tých najznámejších skladateľovi, no vo svojej dobe zažíval veľkú slávu i úctu. Bol takpovediac dobovou celebritou i osobným obľúbencom rakúskej cisárovnej Márie Terézie. Vzhliadal k nemu dokonca i malý Mozart. Hasseho hudba je okúzľujúca, plná krásnych melódií a silných emócií, nad ktorými nado všetko vyniká krása ľudského hlasu. Presne lahodila vkusu vtedajšieho publika, ktoré nado všetko obľubovalo eleganciu a noblesu.

Čo tam stvárňujete, spievate? Predstavte nám váš tím…
Soňa Benková, postava Antonia
: Serenáda je napísaná pre dva hlasy a malý inštrumentálny ansámbel. Postavu Kleopatry stvárňuje sopranistka Maria Taytakova, ktorá je aj autorkou ideovej koncepcie nášho projektu. Úlohu Antonia spieva mezzosoprán, takže ja. Sprevádza nás náš inštrumentálny súbor Fiori Galanti Ensemble pod umeleckým vedením čembalistky Agi Ferienčíkovej, ktorý sa špecializuje práve na hudbu starších štýlových období. A je nám cťou, že môžeme v rámci mediálnej podpory spolupracovať práve s portálom Kukni na to!

Ďakujeme! Vždy radi podporíme výnimočné umelecké projekty. Znamená to teda, že úlohu rímskeho vojvodcu Marc’Antonia spieva žena?
Soňa
: Áno, presne tak, ale v opere nejde o nič nezvyčajné. Hovorí sa tomu nohavicová rola, kedy žena spieva postavu muža. Väčšinou takéto úlohy pripadajú práve mezzosopranistkám, ktoré majú nižšie a tmavšie zafarbené hlasy ako soprány. Zato sú však sviežejšie ako hlasy mužské a preto často interpretujú úlohy chlapcov alebo mladých milovníkov. V období baroka dokonca vôbec nebolo podstatné, či nejakú postavu spieva muž alebo žena. Dôležitý bol iba charakter hlasu, ktorý dokázal presvedčivo stvárniť skladateľovu predstavu o konkrétnej úlohe. Kuriozitou je, že na premiére Hasseho serenády v roku 1725 boli dokonca obe postavy prevrátené – postavu Marc’Antonia stvárnila kontraaltistka Vittoria Tesi a úlohu Cleopatry spieval mladý kastrát Carlo Broschi, zvaný Farinelli.

Prečo ste si vybrali práve dielo barokové?
Maria
: Lebo barok je okrem iného aj obdobím speváckej virtuozity. Speváci mali veľkú voľnosť pri interpretácii svojho partu a zdobili ho rôznymi figúrami a koloratúrami. Pretekali sa v náročnosti a efektnosti ozdôb a ich vystúpenia nezriedka bývali priam exhibíciou speváckych zručností. V súčasnosti je veľmi dôležité ponúknuť autentickú interpretáciu barokovej hudby. To znamená využitie dobových hudobných nástrojov, respektíve ich kópií a spôsobu interpretácie, aký bol zaužívaný v minulosti. Hovorí sa tomu historicky poučená interpretácia. Často sa však prehliada autentická divadelná prezentácia, ktorá využívala rôzne gestá i tanečné figúry. A práve gestá mali svoj symbolický význam, ktorý bol vtedajšiemu publikum dobre známy. Väčšina z nich dnes už upadla do zabudnutia. Našou snahou je preto oživiť dielo po stránke hudobnej i scénickej a priblížiť sa k podobe, v akej sa dielo pravdepodobne predvádzalo v čase svojho vzniku.

Čím vás oslovuje obdobie baroka, v čom vidíte jeho čaro?
Agi Ferienčíková, čembalo, umelecké vedenie
: Barok je pre mňa úžasným dobrodružstvom! Zachované originálne notové zápisy (faksimile) ponúkajú veľkú voľnosť pre interpreta. Najviac si to človek užije v hre tzv. generálbasu, kde ľavou rukou hráte, čo je v notách od autora, kým v pravej si improvizujete na základe harmónie, ktorú tvoria vrchné hlasy partitúry. Táto technika v dnešnej dobe už neexistuje. Okrem toho notový zápis poskytuje len základnú líniu pre interpretáciu. Interpret (spevák aj inštrumentalista) musí poznať dobovú prax a svoj part rôzne modifikovať a zdobiť.

Je toto predstavenie pre čembalistku a umeleckú vedúcu súboru náročné?
Agi
: Každé predstavenie je náročné, pretože okrem práce so sólistami pracujete aj s inštrumentalistami, čo sú dva rozličné útvary a treba ich sceliť do jednej krásnej harmónie z hľadiska výrazu, artikulácie, tempa, dynamiky… Skrátka, čembalista je zároveň i dirigentom ansámblu, tak ako to v tých časoch i bývalo. 

Ako sa vám spolupracuje so spevákmi? Je úloha spevákov v baroku iná oproti ostatným obdobiam?
Agi
: Ako som už naznačila, práca so spevákmi je iná, než s kolegami od pultu. Postavenie speváka v dobe baroka bolo iné. Ich hlas sa mal priblížiť inštrumentálnemu zneniu, čo si vyžaduje samozrejme aj inú techniku tvorby hlasu, myslím napríklad vibráto. No a rovnako platí aj pre spevákov to, čo pre hráčov, že pri opakovaní jednotlivých častí árií sa má spevák predviesť ako pohotový improvizátor. Tu vidím paralelu s jazzom. Tu sa má spevák predstaviť v plnej svojej virtuozite a kráse! 

Komu je predstavenie určené, koho by ste pozvali?
Soňa
: Predstavenie je určené všetkým, ktorí majú radi klasickú hudbu, operu i príbehy známych historických osobností. Dielo stvárňujeme poloscénicky, to znamená s náznakmi javiskovej akcie. Budeme vystupovať v replikách dobových kostýmov, ktoré sme si nechali zhotoviť priamo na toto predstavenie. Takže na svoje si prídu i milovníci divadla.

Kedy a kde bude premiéra a kam sa s týmto titulom ďalej chystáte?
Maria
: Premiéra bude 7. septembra 2024 v Klariskách v Bratislave. Následne vystúpime 28. septembra 2024 na Hrade Červený kameň v rámci Dožinkových slávností. Ďalšie predstavenia plánujeme v priebehu roka 2025 v rôznych slovenských mestách a chceme ich venovať tristoročnému výročiu vzniku tejto serenády.

– red -, Pavol Božík
Foto: Vlado Anjel a archív

Názov predstavenia:
Johann Adolf Hasse: Marc’Antonio e Cleopatra – serenáda pre dva hlasy
Príbeh lásky ožíva

Účinkujú:
Fiori Galanti Ensemble
Cleopatra / ideová koncepcia: Maria Taytakova, soprán
Marc’Antonio: Soňa Benková, mezzosoprán
Čembalo / umelecké vedenie: Agi Ferienčíková
Barokové husle I: Zuzana Bilaničová
Barokové husle II: Mária Malčeková
Baroková viola: Samuel Mikláš
Violončelo: Kara Taylor

Réžia a baroková gestika: Klaudia Račič-Derner
Foto: Vlado Anjel
Grafika: Ján Kališka

Premiéra: 7. septembra 2024 o 19. hodine
Koncertná sieň Klarisky, Farská 3, Bratislava
Realizátor: OZ ARS IUVENTUTIS v spolupráci s hlavným mestom Bratislava a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS)
Partner: TRENDVISION, s. r. o.
Mediálny partner: Kukni na to!