Michal Hrůza je narušiteľ ticha i tmy

Populárny hudobný skladateľ, spevák a hitmaker Michal Hrůza vydáva novú pieseň s videoklipom Světlo do tmy. Tá zároveň predznamenáva rovnomenný album, ktorého vydanie sa očakáva už v marci. Michal Hrůza naň, spoločne so svojou skupinou, naviaže aprílovým turné v piatich českých mestách. Producent albumu Lukáš Chromek o novom Michalovi Hrůzovi hovorí, že je teraz tvrdší a temnejší než kedykoľvek predtým, ale že, stále nesie v sebe kus nádeje.

Motív k videoklipu bol naporúdzi okamžite. Asociácií pri počúvaní bolo nespočetné množstvo, a tak bolo potrebné akurát nájsť tie správne, ktoré budú najlepšie odzrkadľovať atmosféru piesne. Bolo nad slnko jasné, že hlavným elementom a symbolom bude svetlo. Skúmali sme možnosti, ako preniesť neóny, žiarivky, oheň a ďalšie zdroje svetla do stredu hlbokých lesov, opustených stavieb a na nekončné lúky, hovorí režisér videoklipu Vojtěch Buchta, ktorý má na konte aj námet, strih a postprodukciu.

Najväčšiu silu vidí v Michalových textoch. Práve, preto sa ich snažil vytiahnuť z piesne a zasadiť do priestoru, čím vznikol motív postavy putujúcej krajinou, ktorá za sebou necháva posolstvo pre ľudí, čo blúdia a stále niečo hľadajú – rovnako ako ona a nachádza to miestach na okrajoch, uprostred ničoho, mimo hlavnej cesty, a práve tam môže nájsť odkaz, posolstvo, slovo, myšlienku, alebo svetlo, komentuje príbeh režisér.

Světlo do tmy je skladba z autorovho veľmi dôležitého obdobia. Niekedy sme obklopení sivou tmou a preto je dobré občas rozbiť tmu svetlom. Svetlo je pozitívnejšie, ako tma. Z každej tmy totiž vedie cesta ku svetlu a o tom je môj nový album, vysvetľuje Michal Hrůza.