Muzikál Jánošík na CD

Divadlo Nová scéna vydalo album Jánošík so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia súboru Divadla Nová scéna.

Hrachom a frndžalicou pokrstili CD krstní rodičia choreograf Ján Ševčík a kostýmová a scénická výtvarníčka Alexandra Grusková, ktorí sa podieľali na tvorbe inscenácie a ktorých otcovia boli úzko spojení s folklórom.

Známy tanečník a pedagóg Milan Ševčík bol Jánošíkom v legendárnom predstavení SĹUK-u Povesť o Jánošíkovi, televíznym Jánošíkom v poviedke Junácka pasovačka a aj členom zbojníckej družiny v kultovom filme Paľa Bielika. Kostýmová a scénická výtvarníčka Alexandra Grusková vychádzala pri návrhu scény z architektúry amfiteátra vo Východnej, ktorý navrhol jej otec, známy architekt, scénograf, etnograf Viliam J. Gruska.

Krst moderoval režisér a spoluautor libreta muzikálu Jánošík Svetozár Sprušanský, ktorý pripomenul neľahký vznik inscenácie a zaprial muzikálu i novému CD úspešný a dlhý život a spokojných divákov.

Rovnako aj nahrávanie albumu bolo pre pandémiu mimoriadne náročné, trvalo omnoho dlhšie, ako zvyčajne, nahrávalo sa kvôli opatreniam postupne, na etapy a často online.

Autor hudby Gabo Dušík: Inšpiráciou ku komponovaniu hudby k môjmu v poradí už piatemu muzikálu bolo samotné zadanie zo strany divadla a autorského tímu – spojenie symfonickej, ľudovej a rockovej hudby. Zdalo sa mi to zaujímavé, až smelé. Prvky ľudovej hudby sú všadeprítomné v celom diele, niekedy citujem, inokedy šifrujem ľudové motívy. Ale nie je to folklórny muzikál. Čo sa týka albumu, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili nahrávania tohto miestami veľmi náročného hudobného diela, pretože niektoré piesne majú viac ako 120 hudobných stôp. Som spokojný, že CD muzikálu Jánošík uzrelo svetlo sveta a vďačný za umelecký výkon všetkých zúčastnených. Budem rád, keď budú spokojní aj poslucháči albumu.

Texty piesní napísal Daniel Hevier, spoluautor libreta k muzikálu: Libreto aj texty piesní som skôr ladil ako fantasy. Jánošík je napriek, alebo vďaka svojej kontroverznosti už viac fiktívna, mytologická postava, symbol, ikona, ako reálny človek. Preto som sa ponoril do množstva legiend, povestí, rozprávok, piesní, balád, zaľudnil som scénu vílami a inými rozprávkovými bytosťami, a tak sa mi aj reálne postavy začali meniť na fantazijné.