Súťaž (ukončená) o DVD a knihu Mlčanie

V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu so západnými mocnosťami. Kresťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja portugalskí jezuiti, otec Rodrigues a otec Garupe, sa vydávajú do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferreira, ktorý sa údajne zriekol viery.

Japonskí feudalisti a vládnuci samurajovia sú odhodlaní kresťanstvo vo svojej zemi vyhubiť. Šíriť slovo Božie je jeden z najťažších zločinov. Kresťania sú prenasledovaní a brutálne mučení. Buď sa zrieknu svojej viery, alebo sú vystavení rafinovanému mučeniu a bolestivej smrti. Mladých mníchov čaká tá najťažšia skúška viery a vytrvalosti, na ktorú vôbec nie sú pripravení…

Historickú drámu Mlčanie (Silence) nakrútil oscarový režisér Martin Scorsese podľa rovnomenného románu od japonského spisovateľa Šúsaku Endó. V hlavných úlohách sa predstavia talentovaný a divácky stále obľúbenejší Andrew Garfield, Adam Driver a jeden z najváženejších hercov súčasnosti, Liam Neeson.

V spolupráci s distribučnou spoločnosťou Magic Box prinášame súťaž o DVD, alebo knihu (v českom jazyku) Mlčanie. Výhru si výherca vyberie sám. Hráme o dva DVD disky a dve knihy.

Výhercovia súťaže:
Milan Matejček, Trebišov (DVD)
Janka Ondrejková, Horné Plachtince (DVD)
Ida Mészárosová, Hubice (kniha)
Vladimíra Jánošíková, Bánovce nad Bebravou (kniha)

Pravidlá súťaže:
1/ Staň sa fanúšikom FB profilu stránky kukninato.sk
2/ Zdieľaj verejne súťaž o DVD a knihu Mlčanie
3/ Do komentárov pod súťaž napíš, či chceš v prípade výhry DVD alebo knihu

Vyhodnotenie súťaže:
1/ Súťaž bude mať štyroch výhercov, ktorých vyžrebujeme zo všetkých, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky
2/ Súťaž trvá do 16. augusta 2017
3/ O deň neskôr vyžrebujeme výhercov a budeme ich kontaktovať z dôvodu zistenia adresy, na ktorú im poslať výhru
4/ Ak výherca nezareaguje do troch dní od doručenia výzvy, žrebuje sa náhradník
5/ Meno výhercu uverejníme na stránke súťaže (uverejníme meno, ktoré výherca pošle do správy, nie názov FB profilu) v momente, keď budeme mať pohromade kontakty všetkých výhercov, prípadne vyžrebovaných náhradníkov
6/ Výhry sa odosielajú v posledný deň mesiaca, v ktorom bola súťaž ukončená