Balada o vražde z lásky

Ivana Brillová predstavuje rusínsku baladu Jakim. Vo videoklipe ukazuje tradičný odev z obce Jakubany a krásu prírody na severovýchode Slovenska. Ide o ľudovú baladu, ktorej korene siahajú do roku 1897. Hlavnou postavou piesne je Jakim, muž, ktorý bol ochotný pre lásku urobiť čokoľvek. Podstata lásky spočíva najmä v obete, a ani v tejto piesni tomu nebolo inak, približuje dej Ivana Brillová.

Príbeh sa odohráva v dvoch svetoch lásky. Jakim, hlavná postava, je zaľúbený do vdovy, ku ktorej tajne chodieva v noci. Doma ho však čaká krásna milujúca manželka s malým dieťaťom. Z veľkej lásky a obety Jakim, na príkaz vdovy, pripraví o život svoju manželku, aby ich vzťahu už nič nestálo v ceste. Zvedaví susedia však všetko vidia a vedia a odsudzujú muža za vraždu.

Aj napriek tomu, že balada je hudobný žáner, ktorý si medzi ľuďmi nenachádza veľa fanúšikov, Ivana Brillová sa rozhodla upriamiť pozornosť práve na ne. Balady sú dlhé, majú pochmúrny dej a pre mnohých spevákov nie sú veľmi atraktívne. Veľmi si prajem, aby tento žáner dostal nový nádych, aby sa o baladách nehovorilo len ako o dlhých smutných piesňach. Preto je aj balada Jakim hudobne upravená tak, aby si našla svojich fanúšikov. Stále však platí, že k baladám treba pristupovať veľmi citlivo, aby mohla vyniknúť hĺbka ich odkazu, približuje Ivana Brillová.

Samotný videoklip už len podčiarkuje jednoduchosť balady. Hĺbka piesne spočíva najmä v neobyčajnosti deja. Tomu sme chceli prispôsobiť aj videoklip. Zábery sme natáčali v krásnej prírode nad rusínskou dedinou Jakubany na hornom Spiši, odkiaľ pieseň aj pochádza. Keďže ide o tragický dej, tomu som prispôsobila aj oblečenie – ľudový odev, ktorý sa nosieval najmä na smútočné príležitosti v obci Jakubany, no tiež aj v pôstnom období. Na hlave mám čepiec, ktorý je zakrytý čiernou šatkou. V závere piesne prichádza aj odhalenie. Manželku, ktorú Jakim nakoniec zabije, stelesňujem ja a v piesni sa mu aj prihováram, dodáva Ivana Brillová.