Štefan Štec a Fajta prajú Ščedryk

Ščedryk ja svetoznáma skladba, ktorú v roku 1916 zložil hudobník a učiteľ Mykova Leontov. Patrí medzi takzvané ščedrivky, ktoré sa na Ukrajine spievali na Nový rok. Skladba sa však rozšírila do celého sveta a jej hudobný motív je dnes spájaný hlavne s vianočným obdobím.

Asi najznámejší je jej anglický preklad Caroll Of The Bells, ktorý urobil Petro Viľchovský, rusínsky emigrant v New Yorku, ktorý bol dirigentom viacerých rusínskych a ukrajinských zborov, pripomína históriu skladby spevák Štefan Štec.

Túto skladbu chcem venovať všetkým tým,  ktorí Vianoce nemôžu prežívať s tými najbližšími. Radostná novina prichádza aj na miesta, ktoré nezapadajú do tradičného koloritu obrazu Vianoc, ktorý si všetci želáme. Nie všetci ich môžu prežívať tam, kde sa cítia byť doma, byť s tými, ktorí sú im najbližší či zažiť ich v plnej hojnosti. Hviezdy však svietia všetkým na celom svete rovnako, vysvetľuje.