Svet nie je malý, ale čoraz menší

V Bratislave, za prítomnosti Štefana Lubyho, bola uvedená kniha z vydavateľstva Veda, Svet nie je malý, ale čoraz menší. Nekonal sa žiaden mimoriadny krst, len návštevníci istého kultúrneho podujatia mali možnosť zažiť prezentáciu knihy. Žiaľ, druhý autor Vojtech Rušín sa v čase jej uvedenia nachádzal na Lomnickom štíte, ale Štefan Luby pár slov o knihe prezradil.

Knižka dvoch profilujúcich autorov Vedy, vydavateľstva SAV, Štefana Lubyho a Vojtecha Rušina, je kronikou ich putovania za novými poznatkami i javmi, medzi ktorými centrálne postavenie majú zatmenia Slnka.

Popredný slovenský fyzik a organizátor vedy prof. Štefan Luby vo svojich črtách spomína na svoje zahraničné cesty tak zo začiatku svojej vedeckej kariéry, ako aj z obdobia pôsobenia vo vedení Slovenskej akadémie vied. Jednotlivé kapitoly sú kaleidoskopom postrehov a dojmov z krajín od Ameriky až po Ďaleký východ. Jeho poviedky a črty nie sú jednoduchým cestopisom – reflektujú aj autorov vnútorný svet, zaujmú svojou múdrosťou a humorom.

Tatranský astronóm, vedec, cestovateľ i fotograf Dr. Vojtech Rušin počas svojich 22 výprav za úplným zatmením Slnka navštívil mnohé, neraz veľmi exotické a vzdialené krajiny – sibírsku časť Ruska, Turecko, stredoafrický Niger, juh Afriky, Južnú Ameriku, vzdialené Galapágy, Marshallove ostrovy a mnohé iné. Významným prínosom jeho kapitol je faktografická výpoveď, množstvo informácií nielen z geografického hľadiska, ale ja z hľadiska historického vývoja, stavu ekonomiky, kultúry, tradícií a zvykov.

Kniha Svet nie je malý, ale je čoraz menší ponúka mimoriadne pútavé čítanie, ktoré zaujme čitateľa najmä vďaka autentickosti výpovede a atraktivite prostredia.